Cesta s Krížom vďaky po hlavných svetových mestách

Podnet na misiu sa zrodil v roku 2003 v deň Zmŕtvychvstania nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, vo veľkonočné ráno ako odozva na slova: „Vezmi môj kríž a prenes ho do všetkých hlavných miest sveta ako znamenie vďačnosti Všemohúcemu Bohu za spásu, ktorú dostávame skrze Ježiša Krista.“ Misia Kríža vďaky je venovaná 2000. výročiu vzkriesenia nášho Pána Ježiša Krista (33 – 2033).
Dňa 10. marca 2004 vo Vatikáne dal iniciátorom misie pápež rímskokatolíckej cirkvi Ján Pavol II. svoje požehnanie.

Благославение

Ján Pavol II

Благославение

Benedikt XVI.

КPúť Kríža vďaky začala vo Ľvove na Ukrajine, kde bol v roku 2004 v samom srdci mesta postavený nádherný dubový kríž. Neskôr kríž rovnakého druhu postavili aj v centre hlavného mesta Ukrajiny v Kyjeve a ďalší v Donecku, v meste vo východnej časti krajiny.
Počas veľkého pôstu v roku 2006 po získaní požehnania od kardinála rímskokatolíckej cirkvi na Ukrajine Mariana Yavorskiyho a od arcibiskupov gréckokatlíckej cirkvi na Ukrajine a pravoslávnej cirkvi na Ukrajine prešiel Kríž vďaky krížom-krážom Ukrajinu, navštívil kostoly rôznych zhromaždení a bol prítomný počas svätej liturgie, adorácií a modlitieb.
Ľudia niesli na svojich pleciach kríž po mestách a dedinách, zjednotení s naším Pánom Ježišom na jeho ceste kríža.
Dňa 28. mája 2006 v Krakove v Poľsku Krížu vďaky dal pápež Benedikt XVI. osobne svoje požehnanie. V apríli 2006 v poľskej Poznani po požehnaní metropolitom Stanislavom Gatezkim bol Kríž vďaky prítomný na svätej omši vo farnosti Poznanski a tiež Márie Bolestnej v Pawlowci.
Týmito púťami nabádame ľudí po celom svete preukazovať nekonečnú vďačnosť nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi za lásku k nám, kvôli ktorej trpel a zomrel za nás na kríži, vstal zmŕtvych a tým nám udelil spásu.
Táto púť vďaky nám ukladá jednu spoločnú úlohu: Zjednotiť všetky národy sveta pod krížom Nášho Pána. Zo srdca si prajeme, aby ľudia na celom svete na chvíľu zotrvali v myšlienke, že Ježiš trpel pre každú jednotlivú osobu pod týmto slnkom, bez ohľadu na národnú alebo náboženskú identitu. Touto púťou otvorene nabádame všetkých ľudí na tejto planéte ďakovať Ježišovi za jeho smrť na kríži. Predovšetkým musíme vedieť, že ak niekto ďakuje Ježišovi za jeho smrť a za vieru v jeho vzkriesenie, znamená to, že prijíma krásny dar od Boha – dar večného života.
Po návšteve Kríža vďaky v príslušných mestách sa zástupcovia a priaznivci misii usilujú o vztýčenie nádherného dubového kríža v centre mesta, aby ukazoval a pripomínal, že Boh je medzi nami v samom strede nášho každodenného života. V tejto snahe dúfame, že na veľkonočné ráno v roku 2033 sa ľudia po celom svete budú zhromažďovať zjednotení okolo Kríža vďaky vlastného hlavného mesta na počesť nášho Pána Ježiša Krista a úprimne budú ďakovať za svoju spásu.
Trasa Kríža vďaky je plánovaná nasledovne: Ukrajina a Poľsko, Pobaltie, Škandinávia, Západná, Stredná a Východná Európa, Južná Európa a Afrika, Stredný Východ a Ďaleký Východ, Ázia, Indonézia, Austrália a Oceánia a Amerika a potom sa bude vracať do Západnej Európy a uzatvorí misiu v Rusku, Bielorusku a vráti sa domov na Ukrajinu

K dnešnému dňu Kríž vďaky s Božím požehnaním navštívil Kyjev a celú Ukrajinu. V rokoch 2004-2006 potešil veriacich vo Varšave (od 13. mája 2008), potom prešiel cez celé Poľsko; v lete 2008 Kríž vďaky navštívil Litvu a Vilno, kde veriaci nosili Kríž vďaky na rukách a na ramenách od jednej svätej omše k druhej, z jedného kostola do druhého do všetkých kútov krajiny po dobu jedného mesiaca. 13. júla bol Kríž vďaky opäť vyzdvihnutý v Rige a bol nosený na pleciach veriacich do rôznych katolíckych kostolov, kde sa sväté omše konali v jeho prítomnosti. Neskôr potešil veriacich Lotyšska: neustále nosený na ramenách pútnikov až do 13. augusta, keď došiel do Aglony v Lotyšsku - ktorá je miestom zjavenia Panny Márie – a zostal tam medzi modliacimi sa až do 15. augusta. Potom 17. augusta došiel do Tallinu a neskôr do rôznych častí Estónska; nasledovali Helsinky a ďalšie mestá vo Fínsku do 21. septembra. Potom od 19. októbra 2008 bol Kríž vďaky veľmi vrelo privítaný veriacimi v Osle v Nórsku a očakávame, že Kríž vďaky tam strávi ďalší nezabudnuteľný mesiac. Spravidla Kríž vďaky začínal svoju cestu cez krajinu v katedrále hlavného mesta a posilnil modlitbu na každej svätej omši, na ktorej bol. Na naše potešenie v Estónsku a vo Fínsku bol Kríž vďaky prijatý s vďakou aj v luteránskych a budhistických chrámoch. 19. októbra 2008 bol Kríž vďaky prijatý v chráme svätého Olafa v Osle, hlavnom meste Nórska. Kríž cestoval do niekoľkých miest v Nórsku.
V dňoch 15. novembra 2008 - 12. decembra 2008 bol kríž vďaky v kostole sv. Anny v Kodani v Dánsku.
V dňoch 21. decembra 2008 až 20. januára 2009 cestoval Kríž vďaky do kostola sv. Jána a sv. Kataríny luteránskej cirkvi v Štokholme vo Švédsku. Potom pokračoval do Hanoveru v Nemecku v čase od 23. januára 2009 do februára 2009.

Od 20. marca 2009 bol Kríž vďaky v bazilike sv. Jána v Berlíne a potom v katedrále sv. Jadwygi. 08.06.2009 bol kríž na ostrove Faroe v meste Torshavn kláštore sv. Františka. 10.06.2009 Kríž putoval ďalej do hlavného mesta Islandu Rejkjavík do katedry Krista Kráľa. 21.07.2009 bol v hlavnom meste Francúzska Paríži ukrajinskej gréckokatolíckej katedrále sv. Vladimíra a tiež Poľskom kostole Nanebovzatia Panny Márie. Tiež vo Francúzskom kostol Notre Dame de Bon Novel a inde. 05.12.2009 bol v Lurdoch.
31.01.2010 Amsterdam Holandsko – kostol sv. Pavla apoštola a tiež v kostole sv. Agnesy. 27.03.2010 Brusel Belgicko, greckokatolícky kostol sv. Vladimíra a tiež v národnej Bazilike Ježišovho srdca. 30.08.2010 Viedeň Rakúsko, Loretto Kalemberg kostol sv. Jozefa. Kostol Povýšenie kríža, kostol víťazstva Matky Božej.
30.10.2010 Budapešť, Maďarsko kostol Matky Božej Pomocnice kresťanov. Kostol sv. Terézie a tiež kostol Kráľovnej ruženca, katedra sv. Štefana. 29.01.2011 Bratislava, Slovensko. Kostol sv. Vincenta de Paul Bratislava-Ružinov.
Počas svojej cesty bol Kríž vďaky požehnávaný miestnymi biskupmi. Ku krížu počas svojej púte sa modlili katolíci, grékokatolíci, pravoslávni, luteráni, budhisti, moslimovia.
V prípade, že tiež počujete volanie na podporu misie púte Kríža vďaky po hlavných mestách sveta, neváhajte a spojte sa s nami písomne na e-mail thanking_cross@hotmail.com alebo navštívte našu domovskú stránku www.thankingcross.info.
Ďakujeme vám z celého srdca a želáme vám hojnosť Božej milosti.
Výbor misie „Kríž vďaky“ 2008.