Pelgrimage van het Dankbaarheidskruis naar alle hoofdsteden van de wereld

Pelgrimage van het Dankbaarheidskruis naar alle hoofdsteden van de wereld
Deze missie is geïnspireerd door de woorden die gehoord werden op de dag van de Verrijzenis van onze Heer en Heiland Jezus Christus, op Paasmorgen 2003: „Neemt mijn Kruis en draagt Hem naar alle hoofdsteden van de aarde als teken van dankbaarheid aan de Almachtige God voor de redding die wij ontvangen door Jezus Christus.” Op 10 maart 2004 heeft de H. Vader Johannes Paulus in het Vaticaan de initiatiefnemers van deze missie gezegendБлагославение

de H. Vader Johannes Paulus in het Vaticaan de initiatiefnemers van deze missie

Благославение

Santo Padre Benedikt XVI.,capo della Chiesa Cattolica Romana

De pelgrimage van het Dankbaarheidskruis naar alle hoofdsteden van de wereld is begonnen in de Oekraïense stad Lviv, waar in november 2005 in het centrum van de stad een groot eikenhouten kruis met de figuur van de gekruisigde Heiland werd geplaatst. Korte tijd later werden dergelijke kruisen geplaatst in Kiëv en Donetsk. De pelgrimage van het Dankbaarheidskruis is ter herinnering aan het feit dat er binnenkort 2000 jaar verstreken zijn sedert de Verlossingsdood van Jezus Christus op het kruis en Zijn verrijzenis (33 - 2033). Met deze pelgrimage willen wij de mensen van heel de wereld oproepen om hun grote dankbaarheid aan Jezus Christus te betonen voor Zijn marteldood op het kruis uit liefde voor ons, Zijn verrijzenis na drie dagen en het verwerven van redding voor ons bij God de Vader. Deze pelgrimage heeft ten doel om alle volkeren van de aarde tot één familie te verenigen rond het kruis van Christus. Wanneer het Missiekruis alle hoofdsteden van de wereld heeft bezocht zullen er groepen in elk land voorbereidingen treffen om in het centrum van hun hoofdstad grote eikenhouten kruisen te plaatsen. Op deze wijze willen wij laten zien dat God in het centrum van ons leven staat. Wij stellen het volgende verloop van de pelgrimage voor: Lviv - Kiëv – Warschau, alle hoofdsteden van de Baltische staten: Vilnius - Riga - Tallinn; van Scandinavië, Groot-Brittannië, van heel West-, Oost- en Zuid-Europa, van Afrika, Nabije Oosten, Centraal- en Zuid-Azië, Indonesië, Australië, Oceanië, Zuid- en Noord-Amerika, Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne. Tijdens de vastentijd in 2006 heeft het kruis met de zegen van de rooms-katholieke kardinaal Jaworski, de bisschoppen van de Grieks-Katholieke Kerk en van de Oekraïens Orthodoxe Kerk alle regio’s van Oekraïne aangedaan, waarbij het in heiligdommen van verschillende confessies verbleef tijdens H. Missen, nachtwaken, adoraties, en ook werd het door de gelovigen rondgedragen door de straten van steden en dorpen, aldus zich aansluitend bij Christus tijdens Zijn kruisweg.

Tot heden toe heeft het Dankbaarheidskruis gepelgrimeerd door Oekraïne, Polen, Litouwen. Letland, Estland, Finland, Denemarken, Zweden en Duitsland, IJsland en Frankrijk. In 2006 heeft het Kruis Kiëv en heel Oekraïne bezocht. Op 13 mei 2008 verbleef het Kruis in de St. Annakerk in Warschau en begon hiermee een pelgrimage door geheel Polen. Op 13 juni was het Kruis in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen. Daar was het in de Theresiakerk, in de kerk van Moeder Gods van de Dageraadspoort, de kerk van de Goddelijke Barmhartigheid en in de kathedraal. Op 13 juli kwam het Kruis aan in Riga, de hoofdstad van Letland, waar het verbleef in de St. Jacobkathedraal, de kerk van de Moeder Gods van Smarten, de St. Magdalenakerk en in het heiligdom van de Moeder Gods Tenhemelopneming in Aglona. Op 17 augustus bereikte het Kruis Tallinn, de hoofdstad van Estland, waar het verbleef in de Petrus en Pauluskathedraal en in de Lutherse kerk van St. Clara, verder in de Antoniuskerk in Narva en in de Lutherse St. Nicolaaskerk.

In september bezocht het Kruis de St. Henricuskathedraal en de Lutherse kerk in Helsinki, de hoofdstad van Finland, en de Birgittakerk te Turku. Het vervolgde zijn pelgrimage naar Noorwegen, waar het op 19 oktober in Oslo verbleef in de St. Olafkathedraal en in de St. Jozefkerk. 15 november was Kopenhagen aan de beurt, waar het Kruis aankwam in de St. Annakerk van de Poolse Katholieke Missie. Op 21 december arriveerde het Kruis in Stockholm, waar het verbleef in de Lutherse kerk van St. Clara en in het Franciscanenklooster, en op 11 januari 2009 bij de Poolse Katholieke Missie in de kerk van St. Jan. Op 23 januari kwam het Kruis in Duitsland. De eerste stop was in Hannover bij de Oekraïense Grieks-Katholieke Missie in de kerk van de H. Vladimir en Olga, op 20 maart bezocht het Kruis de Poolse Katholieke Missie in de St. Jansbasiliek te Berlijn en de St. Hedwigkathedraal. Op 8 juni 2009 volgde het Franciscanessenklooster in Torshavn op de Faeröer, en op 10 juni de kathedraal van Christus Koning in Reykjavik, IJsland. Op 21 juli deed het Kruis de Grieks-Katholieke kathedraal van de H. Vladimir en de Poolse kerk van Maria Tenhemelopneming in Parijs aan. Hierna volgden andere kerken in Frankrijk, o.a. in Lourdes, en op 31 januari 2010 kwam het Kruis aan bij de Poolse Katholieke Missie in de Pauluskerk te Amsterdam, waarna een bezoek volgde aan de Agneskerk aldaar. In maart vertrok het Kruis naar Brussel, waar het vereerd werd in de Grieks-Katholieke kerk van de H. Vladimir en in de Basiliek van het Heilig Hart.

In alle steden van de landen waar het Kruis werd ontvangen werd het gezegend door kardinalen, bisschoppen en priesters van deze landen. Het Kruis was aanwezig bij H. Missen van Rooms-Katholieken, Grieks-Katholieken, Orthodoxe en Lutherse christenen, ook boeddhisten baden bij het Kruis. Het Kruis werd vereerd en door de straten rondgedragen.

Wij willen u vragen zich aan te sluiten bij de missie van de Dankbaarheidspelgrimage in uw land. Meer weten? Zie onze site www.thankingcross.info, voor correspondentie thanking_cross@hotmail.com.