Pateicības Krusta ceļš pa visas pasaules valstu galvaspilsētām.

Misijas pamudinājums dzima 2003. gadā Kunga Jēzus Kristus augšāmcelšanās dienā – Lieldienās, ar vārdiem – ņemiet un nesiet krustu pa visas pasaules valstu galvaspilsētām kā pateicības zīmi Dievam par mūsu pestīšanu Jēzū Kristū.
2004. gada 10. martā Vatikānā Romas Katoļu Baznīcas Svētais Tēvs Pāvests Jānis Pavils II svētīja organizatorus šīs misijas izpildei.
Pateicības Krusta ceļš sākās Ļvovā (Ukrainā), kur pilsētas centrā 2004. gada oktobrī tika uzstādīts varens ozolkoka krusts. Pēc tam šis pats krusts apciemoja Ukrainas galvaspilsētu Kijevu un stāvēja tās centrā, kā arī pēcāk devās uz Doņecku. Abu pilsētu centrā pēc Pateicības Krusta apciemojuma uzstādīts līdzīgi pateicības krusti, kas joprojām tur atrodas.
2006. gadā lielā gavēņa laikā ar no Romas Katoļu baznīcas Kardināla Mariāna Javorska, Ukrainas Grieķu Katoļu baznīcas un Ukrainas Pareizticīgo baznīcas arhibīskapu saņemtu Dieva svētību Pateicības Krusts apceļoja visus Ukrainas reģionus, apciemojot dažādu konfesiju Dievnamus, klātesot Svētajās Liturģijās, nakts adorācijās un lūgšanās. Cilvēki nesa Pateicības Krustu cauri pilsētām un ciemiem, vienojoties ar Kungu Jēzu Viņa krusta ceļā.
2006. gada 28. maijā Krakovā Romas Katoļu Baznīcas Svētais Tēvs Pāvests Benedikts XVI deva Dieva svētību Pateicības Krustam. 2006. gada aprīlī ar Poznaņas (Polija) arhibīskapa metropolīta Staņislava Gadecka svētību apciemoja Svēto Liturģiju Poznaņas Fara baznīcu un Sniega Marijas baznīcu Pavlovicos.
Ar šiem svētceļojumiem vēlamies aicināt visu pasaules zemju cilvēkus parādīt bezgalīgu pateicību Kungam Jēzum Kristum par to, ka Viņš ar mīlestību mira par mums pie krusta, lai caur to dāvātu mums glābšanu.
Šis Pateicības Krusta ceļš mums uzstāda vienu mērķi – apvienot visas pasaules tautas pie Kunga Krusta. Ļoti vēlamies, lai cilvēki visā pasaulē aizdomātos, ka Jēzus Kristus ir cietis par katru ģimeni zem šīs saules, neraugoties uz tās nacionālo vai reliģisko piederību, vēlamies aicināt cilvēkus visā pasaulē pateikties Jēzum par Viņa krusta nāvi. Un, ja cilvēks spēs pateikties, tas nozīmēs, ka viņš ir spējis arī glābšanai noticēt, tā pieņemot šo neaprakstāmo Dieva dāvanu – mūžīgo dzīvi.
Pēc Pateicības Krusta apmeklējuma zemes galvaspilsētā, attiecīgās zemes organizatoru grupas pārstāvji uzstāda lielu Pateicības Krustu savas galvaspilsētas centrā, parādot visiem, ka Dievs ir mūsu dzīves centrā un mūsu vidū. Lūgšanā paļaujamies, ka 2033. gada Lieldienu naktī visu pasaules zemju galvaspilsētās cilvēki vienotībā pie šiem krustiem atnāks pagodināt Kungu Jēzu Kristu un pateikties Viņam par mūsu glābšanu.

Esam iecerējuši šādu Pateicības Krusta ceļa maršrutu:

• Ukraina un Polija (jau noticis)
• Baltijas valstis (šobrīd Pateicības Krusts atrodas Viļņā, Lietuvā)
• Skandināvijas valstis, Rietumeiropa
• Dienvideiropa, Āfrika
• Tuvie Austrumi, Āzija, Indonēzija
• Austrālija, Okeānija
• Dienvidamerika, Ziemeļamerika
• Atgriešanās Rietumeiropā

Pateicības Krusta ceļa vispasaules misija tiek veltīta Kunga Jēzus Kristus krusta nāves un augšāmcelšanās divtūkstošgades atcerei (33 – 2033).

Ja arī Jūs sirdī izjūtat aicinājumu atbalstīt šo Pateicības Krusta ceļa misiju visu pasaules valstu galvaspilsētās, lūdzam Jūs iesaistīties un rakstīt mums, par ko iepriekš sirsnīgi pateicamies.