Zarándoklat a Hála Keresztjével a világ összes fővárosába

A misszió kezdete, 2003 Húsvétjának reggelére, Jézus Krisztusnak, a mi Urunk és Megváltónk Feltámadásának napján hallott következő szavakra tehető: „Fögjátok a Keresztemet és vigyétek el a világ összes fővárosába a Mindenható Isten iránti hálánk jeléül a megváltásért, amit Jézus Krisztustól kapunk.
Благославение

II.János Pál Pápa 2004.március 10-én a Vatikánban megáldotta e misszió kezdeményezőit

Благославение

Benedikt XVI.,capo della Chiesa Cattolica Romana

II.János Pál Pápa 2004.március 10-én a Vatikánban megáldotta e misszió kezdeményezőit. A hálaadó zarándoklat a világ összes fővárosába a tölgyfa kereszttel Lwow-ban kezdődött, amikor is 2005.novemberében a város központjában egy hatalmas tölgyfakereszt került felállításra a keresztre feszített Megváltó alakjával. Később ilyen keresztek lettek felállítva Kijev-ben és Donieck-ben is. A hálaadó zarándoklat a Kereszttel tulajdonképpen Jézus Krisztus kereszten történt halálának és Feltámadásának 2000 éves évfordulójának van szentelve (33 – 2033). Ezzel a zarándoklattal arra szeretnénk kérni a világ embereit, hogy fejezzék ki mély hálájukat Jézus Krisztusnak, az irántunk tanusított szeretetért vállalt mártír kereszthaláláért, és harmadnapi Feltámadá-sával kieszközölte megváltásunkat az Atya Úristennél. A zarándoklat célja, hogy egyesítse a világ népeit Krisztus keresztje alatt. Miután a hálaadó Kereszt eljutott a világ minden fővárosába, a egyes országok szervező csoportjai egy nagy tölgyfa keresztet készítenek és azt a fővárosuk központjában felállítják. Ezzel azt kívánjuk kifejezni, hogy az Isten életünk központjában van. A zarándoklat útvonalául az következőket javasoljuk:Lwów-Kijev-Varsó- a balti álla-mok fővárosai, - Vilnius- Riga- Tallin ; Skandinávia, Anglia, Nyugat-, Közép- és Dél-Európa ; Afrika,Közel-Kelet, Közép- és Dél-Ázsia, Indinézia, Oceánia, Ausztrália, Dél- és Észak-Amerika, Oroszország, Fehéroroszország és Ukraina. 2006-ban a Nagyböjt idején kezdte meg vándorlását Ukrajnában a Kereszt, amit indulás előtt megáldott Jaworski Marian, a Római Katolikus egyház Kardinálisa , valamint a Görög-katolikus templom és az Ukrán Prawoslaw templom püspökei. A Kereszt meglátogatta Ukraina minden régióját, megállt különböző templomokban szentmisékre,virrasztásokra, imádásokra, több városban és falvakban a hívők a vállukon vitték a keresztet így csatlakozva Jézus Keresztútjához.
A hálaadás Keresztje a mai napig az alábbi országokon keresztül vándorolt: Ukrajna, Lengyelország, Litvánia, Lettország, Észtország, Finnország, Dánia, Svédország, Norvégia, és Németország. 2006-ban a Kereszt Kijeven keresztül bejárta egész Ukrajnát. 2008.május 13-án a Kereszt a Varsói Szent Anna templomban pihent meg, majd megkezdte vándorlását Lengyelországban. Május 13-án a Kereszt Litvánia fővárosába, Vilniusba került. Volt a Szent Teréz és a Ostrobamska-i Szüzanya templomban valamint a katedrálisban. Július 13-án a Kereszt már Lettország fővárosában , Rigában volt, ahol előbb a Szent Jakab katedrálisban, majd folytatva a zarándoklatot a Fájdalmas Szűzanya és a Szent Magdaléna templomokban volt.A Kereszt ugyancsak időzött Anglonában, a Szűz Mária menybevétele sanctuáriumban. Végeredményben a Kereszt augusztus 15-ig volt Lettországban. Augusztus 17-én a Kereszt Tallinba, Észtország fővárosába érkezett. Augusztus 21-én a Péter és Pál katedrálisban volt, majd a Szt. Klára luteránus templomban és Narw-ban a Szt. Antal templomban és a Szt. Nikolaj luteránus templomban .
Szeptember 21-ére a Kereszt eljutott Finnlandia fővárosába Helsinkibe,a Szt. Henrik luteránus templomba, majd Turkuba a Szt Brigitta templomba. A zarándoklat folytatódott Skandinávián keresztül, útban Norvégia fővárosába, Oszlóba. Október 19-én a Szt. Olaf templomban, majd a Szt. József templomban volt. November 19-én a Kereszt eljutott Dánia fővárosába, Koppenhágába, a lengyel Katolikus Misszió templomába, majd a Szt. Anna templomba. December 21-én eljutott Stokholmba, Svédország fővárosába. Volt a ferencesek kolostorában, a Szt. Klára luteránus templomban és 2009. január 11-én a lengyel Katolikus Misszíó Szt. János templomában. Január 23-án a Hála Keresztje elérte Németországot . Az első állomás Hannover-ben, az Ukrán Görög-katolikus Misszió, Szt Wlodzimierz és Olga temploma volt, majd március 8-án Berlinben, a lengyel Katolikus Misszió Szt János Bazilikájában valamint a Szt. Hedvig katedrálisban volt. 2009.június 8-án a Faroe szigeteken, Torshavn városában volt és június 10-én pedig Izland fővárosában, Rejkjavikban a Krisztus Király katedrálisban volt. Július 21-én Franciaország fővárosa, Párizs következett, ahol a Szent Wlodzimierz katedrálisban és a lengyel Mária mennybevétele templomban volt. A kereszt megfordult Franciaország több városában, többek között Lourdes- ban is. 2010.január 31-én a Kereszt eljutott a lengyel Katolikus Misszió Szent Pál templomába Amszterdamban. A Kereszt a továbbiakban járt Brüsszelben, Bel-gium fővárosában, Bécsben, Ausztria fővárosában.
Minden városban, ahol járt és fogadták ott, a Hála Keresztjét az adott ország Kardinálisa, Bíborosa és papjai megáldották. A kereszt részt vett katolikus miséken , a görög katolikus, pravoszláv és luteránus szertartásokon és a hívők a vállukon hordták egyes városokban és falvakban. Mint érdekességet megemlítem, hogy a Kereszt körül még buddhista hívők is imádkoztak.
Tisztelettel kérjük, hogy csatlakozzanak a Hála Keresztjének zarándoklatához az Önök országában. További információval a www.thankingcross.info web-oldalon szolgálunk, vagy irjanak az alábbi e-mail címünkre : thanking_cross@hotmail.com

Карта паломничеств

Намите на карту что бы узнать больше о миссии


Маранафа: Библия, словарь, каталог сайтов, форум, чат и многое другое.