2005

Dgulin

Джулин около Стрия.

01.Ukraine

Украина. 17.02.2006-26.03.2006

italy1

italy1

italy2

italy2

Djulin

Djulin

Pielgrzymka z Krzy?em wdzi?czno?ci do wszystkich stolicach ?wiata

Pielgrzymka wdzi?czno?ci do wszystkich stolic ?wiata z d?bowym krzy?em rozpocz??a si? we Lwowie, gdzie w centrum miasta, w listopadzie 2005 r. ustawiony zosta? wielki d?bowy krzy? z figur? ukrzy?owanego Zbawiciela. Nieco p??niej takie krzy?e zosta?y ustawione w Kijowie i Doniecku. Ta pielgrzymka wdzi?czno?ci z krzy?em jest po?wi?cona jubileuszowi 2000 lat od Odkupie?czej ?mierci Jezusa Chrystusa na krzy?u i Jego Zmartwychwstania (33 — 2033r.).