Cesta s ,,děkovným křížem“ po hlavních světových městech

Podnět této mise vznikl v roce 2003 v den Zmrtvýchvstání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista ve velikonoční ráno jako odezva na slova: Vezmi svuj kříž a přines ho do všech hlavních měst světa jako znamení vděčnosti Všemohoucímu Bohu za spásu, kterou dostáváme skrze Ježíše Krista. Tato mise ,, děkovného kříže ,, je věnována k 2000. výročí vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista ( 33 – 2033 ). Dne 10. března 2004 ve Vatikáně dal papež katolické církve Jan Pavel II své požehnání iniciátorům této děkovné mise.

Pouť děkovného kříže začala ve Lvově na Ukrajine, kde byl v roce 2004 v samotném srdci města postavený nádherný dubový kříž. Později ten samý kříž postavili i v centru hlavního města Ukrajiny v Kyjevě a další v Doněcku, v měste, které se nachází ve východní části Ukrajiny. Během velkého postního období v roce 2006 po obdržení požehnání od kardinála římskokatolické církve na Ukrajině Mariana Yavorskiyho a od arcibiskupa řeckokatolické církve na Ukrajině a pravoslavné církve na Ukrajine postoupil ,,Kříž vděčnosti ,, křížem krážem Ukrajinu, navštívil kostely různych shromaždění a byl součástí svatých liturgií, adorací a modliteb. Lidé nesli kříž na svých zádech v městech, vesnicích, sjednocení s naším Pánem Ježíšem na jeho ceste kříže.
Dne 28. května 2006 v Krakově v Polsku dal papež Benedikt XVI ,,Kříži vděčnosti,, své osobní požehnání. V dubnu 2006 v polské Poznani po požehnání metropolitem Stanislavem Gatezkim byl ,, Kříž vděčnosti ,, přitomný na Mši svaté ve farnosti Poznanski a rovněž Marié Bolestné v Pawlowci. Těmito poutěmi motivujeme lidi na celém světe projevovat nekonečnou vděčnost našemu Pánu Ježíši Kristu za lásku k nám, kvúli které trpěl a zemřel za nás na kříži, vstal zmrtvých a tím nám udělil spásu.
Tato děkovná pouť nám dává jednu společnou úlohu: Sjednotit všechny národy světa pod křížem Našeho Pána. Ze srdce si přejeme, aby lidé na celém světe na chviličku setrvali v myšlenkách, že Ježíš trpěl pro každého z nás pod tímto nebem a sluncem, bez ohledu na národní nebo náboženskou identitu.Touto poutí otevřeně nabádáme všechny lidi ,na této planetě ,děkovat Ježíšovi za jeho smrt na kříži. Především bychom měli vědet, že když někdo děkuje Ježíšovi za jeho smrt a za víru v jeho vzkříšení, znamená to, že přijímá krásný dar od Boha – dar věčného života.
Po návštěvách ,, kříže vděčnosti,, v príslušných městech zástupci a príznivci této mise usilují o postavení nádherného dubového kříže v centru daného města, aby poukazoval a připomínal, že Buh je s námi v samém středu našeho každodenního života. Touto snahou doufáme, že na velikonoční ráno v roce 2033 se lidé po celém světe budou shromážďovat sjednocení kolem ,, kříže vděčnosti ,, vlastního hlavního města na památku našeho Pána Ježíše Krista a upřímne budou děkovat za svoji spásu.
Trasa ,, Kříže vděčnosti ,, je plánována následovně: Ukrajina a Polsko, Podbaltí, Skandinávie, Západní,Střední a Východní Evropa, Jižní Evropa a Afrika, Střední Východ a Daleký Východ, Asie, Indonésie, Austrálie, Oceánie a Amerika a potom se bude vracet do Západní Evropy a uzavře misi v Rusku, Bělorusku a vrátí se domu na Ukrajinu.
K dnešnímu dni ,, Kříž vděčnosti ,, s Božím požehnáním navštívil Kyjev a celou Ukrajinu. V letech 2004-2006 potešil veřících ve Varšave ( od 13. května ), potom přesel přes celé Polsko, v letech 2008 ,, Kříž vděčnosti ,, navštívil Litvu a Vilno, kde veřící nosili ,, Kříž vděčnosti ,, na rukou a ramenou od jedné Mše sv. k druhé, s jednoho kostela do druhého do všech koutů krajiny po dobu jednoho měsíce. 13. července byl opět ,, Kříž vděčnosti ,, vyzdvihnut v Rize a byl nesený na zádech veřících po různých katolických kostelích, kde se Mše sv. konaly v jeho přítomnosti. Později potěsil veřících v Lotyšsku, kde byl neustále nesený na ramenách poutníků až do 13. srpna, když zamířil do Anglony v Lotyšsku, která je městem zjevení Panny Marie – tam zůstal mezi modlícími se až do 15. srpna. Potom 17. srpna zamířil do Tallinu a později do různých částí Estonska, následovně Helsinky a další finská města do 21. září. Potom od 19. října 2008 byl ,, Křiž vděčnosti ,,velmi vřele privítaný věřícími v Osle v Norsku a očekáváme, že ,, Kríž vdečnosti ,, tam stráví další nezapomenutelný měsíc. Pro přesnost ,, Kříž vděčnosti ,, začínal svoji cestu přes Ukrajinu v katedrále hlavního města a posilnil modlitbu na každé Mši sv., na které byl. Na naše potešení v Estonsku a ve Finsku byl ,, Kříž vděčnosti ,, přijatý se vší vděčností i v luteránských a budhistických chrámech. 19. října 2008 byl ,, křiž vděčnosti ,, uvítaný v chrámě svatého Olafa v Osle, hlavním měste Norska. Kříž cestoval po několika městech v Norsku. Ve dnech 15. listopadu 2008 – 12. prosince 2008 byl ,, děkovný kříž ,, v kostele sv. Anny v Kodani v Dánsku. Ve dnech 21. prosince 2008 až 20. ledna 2009 cestoval do kostela sv. Jana a sv. Kateřiny luteránské církve ve Štockholmu ve Švédsku. Potom pokračoval do Hanoveru v Německu v čase od 23. ledna 2009 do února 2009.
Od 20. března 2009 byl ,,kříž vděčnosti ,, v bazilice sv. Jana v Berlíně a potom v katedrále sv. Jadvigy. 08.06. 2009 byl kříž na ostrově Faroe v městě Torshavn v klášteře sv. Františka 10.06. 2009 kříž putoval dál do hlavního města Islandu Rejkjaviku do katedry Krista Krále. 21.07. 2009 byl v hlavním měste Francie Paříži ukrajinské řeckokatolické katedrále sv. Vladimíra a rovněž polském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Taktéž v kostele Notre Dame de Bon Novel ve Francii a jinde. 05.12. 2009 byl v Lurdech.
31.01. 2010 Amsterdam Nizozemí – kostel sv. Pavla apoštola a rovněž kostel sv. Anežky. 27.03. 2010 Brusel Belgie, řeckokatolický kostel sv. Vladimíra a taktéž v národní bazilice Ježíšového srdce. 30.08. 2010 Vídeň Rakousko, Loretto Kalemberg kostel sv. Josefa. Kostel Povýšení kříže. kostel vítězství Matky Boží.
30.10. 2010 Budapešť, Maďarsko kostel Matky Boží Pomocnice křesťanů. Kostel sv. Terezie a tektéž kostel sv. Královny růžence, katedra sv. Stefana.
29.01. 2011 Bratislava, Slovensko. Kostel sv. Vincenta de Paul Bratislava – Ružinov.
Během své cesty byl ,, kříž vděčnosti ,, požehnávaný místními biskupy. Ke kříži se během své pouti modlili katolíci, řekokatolíci, pravoslavní, luteráni, budhisti a muslimové.
V prípadě že rovněž uslyšíte volání na podporu této misijní poutě ,, Kříže vděčnosti ,, po hlavních městách celého světa, neváhejte a spojte se s námi písemně na email thanking_cross@hotmail.com nebo navštivte naší domovskou stránku www.thankingcross.info.

Děkujeme Vám z celého srdce a přejeme Vám hojnost Boží milosti.
Výbor mise ,, Kříž vděčnosti ,, 2011 .